4 tháng đầu năm 2021: Tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa đạt gần 205 tỷ USD, tăng 28,5%

Trong 4 tháng đầu năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt gần 204,91 tỷ USD, tăng mạnh 28,5% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 103,4 tỷ USD, tăng 27,7% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 101,51 tỷ USD, tăng 29,4%.

Theo nguồn tin từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 4/2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 50,9 tỷ USD, giảm 12,4% so với tháng trước, nguyên nhân giảm chủ yếu do số ngày làm việc của tháng 4/2021 ít hơn 3 ngày so với tháng trước. Trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 25 tỷ USD, giảm 15,7% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 25,9 tỷ USD, giảm 9%.

Với kết quả ước tính trên thì trong 4 tháng đầu năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt gần 204,91 tỷ USD, tăng mạnh 28,5% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 103,4 tỷ USD, tăng 27,7% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 101,51 tỷ USD, tăng 29,4%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 4/2021 ước tính thâm hụt 900 triệu USD. Như vậy, tính chung trong 4 tháng năm 2021, cả nước dự kiến vẫn xuất siêu 1,89 tỷ USD nhưng thấp hơn con số xuất siêu 2,54 tỷ USD của cùng kỳ năm trước.

Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 4/2021 có tổng trị giá xuất nhập khẩu ước đạt 37,7 tỷ USD, giảm 6% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu là 21,2 tỷ USD, giảm 3,3% so với tháng trước; nhập khẩu là 16,5 tỷ USD, giảm 9,3%.

Tính trong 4 tháng đầu năm 2021, khu vực FDI có trị giá xuất nhập khẩu ước đạt 146,37 tỷ USD, chiếm 71% tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước và tăng 36,3 % so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp này ước đạt 80,15 tỷ USD, tăng 39,2% so với cùng kỳ năm 2020 và trị giá nhập khẩu ước 66,22 tỷ USD, tăng 32,8%.

4 tháng đầu năm 2021: Tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa đạt gần 205 tỷ USD, tăng 28,5% - Ảnh 1

Tổng giá trị xuất nhập khẩu Việt Nam tăng mạnh trong 4 tháng đầu năm 2021. Ành; Internet

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu:

Dầu thô: Xuất khẩu trong tháng 4/2021 ước tính đạt 102 triệu USD, giảm 36,4% so với tháng trước. Lượng xuất khẩu dầu thô trong 4 tháng năm 2021 ước đạt 1,04 triệu tấn, trị giá ước đạt 487 triệu USD, giảm 38,4% về lượng và giảm 16,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Gỗ và sản phẩm gỗ: Trị giá xuất khẩu trong tháng 4/2021 ước tính là 1,2 tỷ USD, giảm 20,6% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 4 tháng năm 2021 ước đạt 4,98 tỷ USD, tăng 50,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng giày dép: Trị giá xuất khẩu trong tháng 4/2021 ước tính đạt 1,6 tỷ USD, giảm 6,8% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 4 tháng năm 2021 ước đạt 6,39 tỷ USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng dệt may: Ước tính trong tháng 4/2021, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước đạt 2,3 tỷ USD, giảm 15,6% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 4 tháng năm 2021 ước đạt 9,5 tỷ USD, tăng 9% so cùng kỳ năm trước.

Hàng thủy sản: Ước tính trong tháng 4/2021, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước là 650 triệu USD, giảm 11,6% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 4 tháng năm 2021 ước đạt 2,38 tỷ USD, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước.

Điện thoại các loại & linh kiện: Ước tính xuất khẩu nhóm trong tháng 4/2021 là 4 tỷ USD, giảm 12,9% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 4/2021, xuất khẩu hàng điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 18,37 tỷ USD, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Trị giá xuất khẩu trong tháng 4/2021 ước tính đạt 3,9 tỷ USD, giảm 16,7% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 4 tháng/2021 ước tính đạt hơn gần 15,85 tỷ USD, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước.

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu:

Xăng dầu các loại: Nhập khẩu trong tháng 4/2021ước tính là 650 nghìn tấn, giảm 6,9% so với tháng trước và trị giá là 340 triệu USD, giảm 9,5% so với tháng trước. Như vậy, lượng xăng dầu nhập khẩu trong 4 tháng năm 2021 ước tính đạt 2,69 triệu tấn, trị giá ước đạt 1,38 tỷ USD, tăng 10,5% về lượng và tăng 22% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: Ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 4/2021 là 5,1 tỷ USD, giảm 14,4% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 4 năm 2021, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của cả nước là 21,64 tỷ USD, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: Ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 4/2021 là 3,75 tỷ USD, giảm 6,7% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 4/2021, nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng của cả nước là 14,58 tỷ USD, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Điện thoại các loại và linh kiện: Ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 4/2021 là 1,2 tỷ USD, giảm 6,2% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 4/2021, nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 6,12 tỷ USD, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước.

Vải các loại: Ước tính nhập khẩu mặt hàng này trong tháng 4/2021 là 1,2 tỷ USD, tăng 14,8% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 4/2021, nhập khẩu vải các loại đạt 4,23 tỷ USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Sắt thép các loại: Ước tính nhập khẩu trong tháng 4/2021 là 1,4 triệu tấn, giảm 2,2% và trị giá là 1,08 tỷ USD, tăng 0,4% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu sắt thép các loại trong 4 tháng năm 2021 ước đạt 5,07 triệu tấn, tăng 13,7% và trị giálà 3,73 tỷ USD, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm trước.

Chất dẻo nguyên liệu: Ước tính nhập khẩu chất dẻo trong tháng 4/2021 là 550 nghìn tấn, giảm 24,6% so với tháng trước và trị giá là 931 triệu USD, giảm 19,5%. Ước tính đến hết tháng 4/2021, nhập khẩu mặt hàng này của cả nước là 2,41 triệu tấn, trị giá 3,8 tỷ USD; tăng 14,9% về lượng và tăng 39,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Kim loại thường khác: Ước tính trong tháng 4/2021 là 160 nghìn tấn, giảm 21,5% và trị giá là 661 triệu USD, giảm 18,8% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu kim loại thường khác trong 4 tháng năm 2021 ước đạt 684 nghìn tấn, tăng 12,8% và tổng kim ngạchước đạt 2,82 tỷ USD, tăng 41,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày: Ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 4/2021 là 580 triệu USD, giảm 6,1% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 4/2021, nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày của cả nước là 2,08 tỷ USD, tăng 21,5% so với 4 tháng năm 2020.

Ô tô nguyên chiếc các loại: Ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 4/2021 đạt 14 nghìn chiếc, trị giá đạt 292 triệu USD, giảm 17,6% về lượng và 24,3% về trị giá so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 4/2021, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đạt 49 nghìn chiếc, trị giá đạt 1,1 tỷ USD, tăng 55,2% về lượng và tăng 57,2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Nhật Xuân

Theo Doanh nghiệp Việt Nam