Liên hệ quảng cáo: 0931 07 8886

Bảo Việt chuẩn bị chi hơn 700 tỷ đồng trả cổ tức năm 2017

19/07/2018 11:40 | Bảo hiểm

Bảo Việt chuẩn bị chi hơn 700 tỷ đồng trả cổ tức năm 2017

Ảnh minh họa.

Hiện Bộ Tài chính nắm gần 71% vốn Bảo Việt, ước tính Bộ sẽ thu về 490 tỷ đồng từ cổ tức này.

Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH) vừa thông báo kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2017 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu.
Theo đó, 3/8 là ngày đăng ký cuối cùng và đến ngày 31/8, BVH sẽ thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%/mệnh giá, tương đương cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1.000 đồng.
Với gần 700,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền Bảo Việt sẽ chi cho lần trả cổ tức này là hơn 700 tỷ đồng, bằng 68,3% lợi nhuận sau thuế của năm 2017. 
Hiện Bộ Tài chính nắm gần 71% vốn Bảo Việt, ước tính Bộ sẽ thu về 490 tỷ đồng từ cổ tức này.
Năm 2018, Bảo Việt đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất đạt 36.799 tỷ đồng, tăng trưởng 12,4% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 1.348 tỷ đồng, giảm 16%.
Tổng doanh thu của công ty mẹ năm 2018 dự kiến đạt 1.428 tỷ đồng, tăng trưởng 3,1% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.050 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với thực hiện năm 2017.
Tương tự như năm 2017, kế hoạch chia cổ tức năm 2018 của tập đoàn dự kiến cũng là 10%.
 

Theo TRẦN THÚY/Bizlive.vn