Liên hệ quảng cáo: 0931 07 8886

Tập đoàn Bảo Việt nợ gần 105.000 tỷ đồng, gấp 6,5 vốn chủ sở hữu

08/08/2019 15:00 | Bảo hiểm

Tập đoàn Bảo Việt nợ gần 105.000 tỷ đồng, gấp 6,5 vốn chủ sở hữu

Ảnh minh họa.

Khó khăn đang bủa vây Tập đoàn Bảo Việt khi công ty ghi nhận khoản nợ phải trả khá lớn, lợi nhuận sụt giảm, và cũng vừa bị ngành thuế xử phạt...

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt (mã CK: BVH), trong 6 tháng đầu năm 2019, Tập đoàn ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 831 tỷ đồng, giảm 16,2% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 670 tỷ đồng, giảm 20,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến 30/6/2019, tổng tài sản của Tập đoàn Bảo Việt đạt 120.937 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cuối năm trước. Trong đó, khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền đạt 1.871 tỷ đồng, giảm 13,4%; đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 9,4% đạt 60.603 tỷ đồng; đầu tư tài chính dài hạn tăng 6,4% đạt 43,603 tỷ đồng.

Đáng nói, tại ngày 30/6/2019, Tập đoàn Bảo Việt ghi nhận khoản nợ phải trả lên tới gần 104.876 tỷ đồng, tăng gần 7.200 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn là 25.863 tỷ đồng và nợ dài hạn là 79.013 tỷ đồng (chủ yếu là khoản dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm).

Trong khi đó, tại ngày 30/6/2019, vốn chủ sở hữu của Tập đoàn Bảo Việt chỉ 16.061 tỷ đồng. Như vậy, khoản nợ phải trả đã gấp 6,5 lần vốn chủ sở hữu. Như vậy, vấn đề an toàn tài chính của Tập đoàn cũng đang là dấu hỏi lớn.

Như Tuổi trẻ và Pháp luật đã thông tin, Cục thuế TP Hà Nội vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tập đoàn Bảo Việt. Người đại diện theo pháp luật là ông Đỗ Trường Minh - Tổng giám đốc.

Theo đó, Tập đoàn Bảo Việt đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp làm phát sinh số thuế phải nộp. Với hành vi trên, Tập đoàn Bảo Việt bị xử phạt hành chính số tiền gần 40,5 triệu đồng. Đồng thời, Tập đoàn còn phải nộp đủ số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp thiếu là 202,4 triệu đồng.

 

Theo Hậu Lộc/Tuổi Trẻ Thủ đô