Hotline và Quảng cáo: 091 368 1886

BRG, Sumitomo xây dựng thành phố thông minh 4 tỷ USD tại Hà Nội