Hotline và Quảng cáo: 0931 07 8886

Đất Đà Nẵng vụt tăng, Chủ tịch huyện ra công văn khẩn ‘dẹp loạn'