Hotline và Quảng cáo: 091 368 1886

TP.HCM yêu cầu huỷ hợp đồng dự án Phước Kiển với Cty Quốc Cường