Hotline và Quảng cáo: 0931 07 8886

CII, SBT, THI, CAV, VNE: Thông tin giao dịch lượng cổ phiếu lớn

22/08/2018 09:10 | Chứng khoán

CII, SBT, THI, CAV, VNE: Thông tin giao dịch lượng cổ phiếu lớn

Tân Tam Mã đăng ký bán 2,1 triệu cổ phiếu CII để trả nợ vay Chứng khoán Bản Việt; Giám đốc tài chính SBT đăng ký mua 900.000 cổ phiếu; THI đăng ký mua 4,8 triệu cổ phiếu quỹ…

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII): CTCP Đầu tư Tân Tam Mã đăng ký bán 2,1 triệu cổ phiếu từ ngày 24/8 đến 21/9 theo phương thức thỏa thuận. Mục đích giao dịch để trả nợ vay cho CTCP Chứng khoán Bản Việt. Nếu thành công, Tân Tam Mã còn sở hữu 5,9 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,4%.

Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (Mã: SBT): Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên, Giám đốc tài chính đăng ký mua 900.000 cổ phiếu từ ngày 28/8 đến 26/9. Dự kiến sau giao dịch bà Tiên sở hữu hơn 1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,18%.

Công ty cổ phần Thiết Bị Điện (Mã: THI): Công ty đăng ký mua lại 4,8 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, tương ứng 9,84% vốn. Mục đích nhằm bình ổn giá cổ phiếu và tối đa hóa lợi ích cổ đông.

Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (Mã: CAV): Công ty TNHH Thiết bị điện Gelex đã mua 4,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 73% tổng lượng đăng ký trước đó. Thời gian thực hiện giao dịch từ 24/7 đến 26/7. Hiện, Thiết bị điện Gelex còn sở hữu 50,1 triệu cổ phiếu CAV, tỷ lệ 87,03%.

Tổng công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam (Mã: VNE): Ông Vũ Đình Cương, cổ đông cá nhân đã mua 473.330 cổ phiếu trong ngày 14/8. Giao dịch tăng sở hữu của ông Cương lên 5,02%, trở thành cổ đông lớn.

Theo Khổng Chiêm/Người Đồng Hành