Liên hệ quảng cáo: 0931 07 8886

Coteccons chốt quyền trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 50%

25/07/2018 00:10 | Chứng khoán

Coteccons chốt quyền trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 50%

Tổng số tiền CTD dự kiến chia cổ tức là 391 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) vừa thông báo sẽ chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 50% (1 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng).

Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là 14/8 và thời gian thanh toán dự kiến vào 24/8.

Nguồn chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty. Với gần 78,3 triệu cp đang lưu hành, số tiền mà CTD sẽ trích ra vào khoảng 391 tỷ đồng.

Coteccons là doanh nghiệp thường xuyên chi trả cổ tức ở tỷ lệ cao trong các năm qua. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 mà công ty đã thực hiện cũng là 50%, cho năm 2015 là 55% và 2014 là 50%.

Hoạt động kinh doanh trong năm 2017, CTD ghi nhận doanh thu tăng trưởng 31% lên 27.153 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 1.653 tỷ đồng, cao hơn năm trước 16%.

Trong năm 2018, công ty đặt kế hoạch doanh thu 28.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng. Tính riêng nửa đầu năm 2018, Coteccons đã ghi nhận doanh thu thuần 12.613 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 718 tỷ đồng, như vậy công ty đã thực hiện được 48% kế hoạch lợi nhuận năm.

Theo Huy Lê/Người Đồng Hành