Liên hệ quảng cáo: 0931 07 8886

HBC, FCM, TAC, HCM, ANV trả cổ tức năm 2017 bằng tiền và cổ phiếu

05/05/2018 06:02 | Chứng khoán

HBC, FCM, TAC, HCM, ANV trả cổ tức năm 2017 bằng tiền và cổ phiếu

HBC trả cổ tức 55% bằng tiền và cổ phiếu; TAC, HCM, FCM trả cổ tức lần lượt 24%, 15%, 5% bằng tiền.

FPT chốt danh sách cổ đông chia cổ tức tỷ lệ 30%

Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã: HBC) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc trả cổ tức 55% năm 2017, trong đó 5% bằng tiền và 50% bằng cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong quý II.

Về tỷ lệ 5% bằng tiền, HBC dự kiến chi trả gần 65 tỷ đồng. Về tỷ lệ 50% cổ phiếu, HBC dự kiến phát hành gần 65 triệu cổ phiếu để trả cổ tức. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2017.

Công ty cổ phần Khoáng sản FECON (Mã: FCM) quyết định trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5%. Ngày chốt quyền 18/5 tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 17/5. Thời gian thực hiện vào ngày 4/6.

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (Mã: TAC) chốt quyền cổ tức 24% bằng tiền vào ngày 17/5. Ngày giao dịch không hưởng quyền 16/5. Thời gian thực hiện 15/6.

Công ty cổ phần Nam Việt (Mã: ANV) thực hiện trả cổ tức đợt 2/2017, tỷ lệ 3% bằng tiền. Ngày đăng ký cuối cùng 18/5 tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 17/5. Ngày chi trả 29/6. Trong đợt 1, ANV đã tạm ứng cổ tức 9% và thanh toán vào ngày 30/5.

Công ty CP Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (Mã: HCM) chốt quyền cổ tức đợt 2/2017, tỷ lệ 15% bằng tiền. Ngày đăng ký cuối cùng 18/5, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 17/5. Ngày thanh toán 8/6. HCM đã trả đợt 1 tỷ lệ 6% bằng tiền.

 

Theo Khổng Chiêm/ Người Đồng Hành