Hotline và Quảng cáo: 0931 07 8886

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 16 - 22/7

14/07/2018 14:54 | Chứng khoán

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 16 - 22/7

Cao su Tây Ninh (TRC) chốt quyền cổ tức tuần cao nhất tuần, tỷ lệ 23% bằng tiền. Sao Thái Dương (SJF) chốt trả 20% bằng cổ phiếu.

Tuần này, 27 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tuần, hình thức chi trả cả bằng tiền và cổ phiếu.

Về việc trả bằng tiền,Cao su Tây Ninh (TRC) chốt quyền tỷ lệ cao nhất là 23%. Nhiều doanh nghiệp khác cùng chốt quyền tỷ lệ 10% như Bia Sài Gòn - Bạc Liêu (SBL), Thương mại Phúc Thịnh (PTD), Becamex IJC (IJC), Dệt may Hà Nội (HSM)...

Về việc chốt quyền bằng cổ phiếu,Sao Thái Dương (SJF) chi trả cao nhất 20%. Sau đó tới các doanh nghiệp chốt tỷ lệ 15% như Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (NGC), Saigonres (SGR)...

Sau đây là thống kê chi tiết lịch chốt quyền cổ tức tuần này:

Theo Khổng Chiêm/Người Đồng Hành