Liên hệ quảng cáo: 0931 07 8886

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 17 - 23/9

16/09/2018 15:18 | Chứng khoán

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 17 - 23/9

Bia Hà Nội - Hải Dương (HAD) chốt quyền cao nhất tuần với tỷ lệ 80% bằng tiền. Một số doanh nghiệp đáng chú ý khác cũng trả cổ tức cao như GMD 15%, KDH 10%, ACV 9%...

10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: Nhóm dầu khí gây ấn tượng

Tuần này, 23 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức bằng tiền và cổ phiếu.

Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (Mã: HAD) chốt quyền cổ tức cao nhất tuần, tỷ lệ 80% bằng tiền. Đây là một phần cổ tức trong tổng số tỷ lệ 200% tồn đọng trong nhiều năm mà Kiểm toán Nhà nước đề nghị HAD chi trả tại Đại hội cổ đông thường niên 2018. Còn tỷ lệ cổ tức dự kiến chi trả cho năm nay là 15%.

Công ty cổ phần Gemadept (Mã: GMD) chốt quyền cổ tức cho năm 2017, tỷ lệ 15% bằng tiền. Thời gian thanh toán vào 28/9. Dự kiến GMD cần chi khoảng 455,5 tỷ đồng thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (Mã: ACV) tuần này cũng chốt cổ tức cho năm 2017, tỷ lệ 9% bằng tiền. Ngày chốt quyền 21/9 và thanh toán vào 22/10.

Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Nhà Khang Điền (Mã: KDH) trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu, tổng tỷ lệ 10%. Trong đó, công ty trả cổ tức 5% bằng tiền và 5% bằng cổ phiếu. Với hình thức bằng tiền, KDH sẽ chi khoảng 194 tỷ đồng.

Sau đây là chi tiết lịch chốt quyền cổ tức tuần.

Theo Khổng Chiêm/Người Đồng Hành