Hotline và Quảng cáo: 0931 07 8886

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 6 - 12/8

05/08/2018 09:46 | Chứng khoán

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 6 - 12/8

Hai doanh nghiệp chốt quyền cổ tức cao nhất tuần là Gỗ Đức Thành (GDT) và Bất động sản Phát Đạt (PDR), tỷ lệ 20% bằng tiền. Một số cái tên đáng chú ý khác như KIDO Group (KDC) 16%, Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) 10%...

Tuần này (6 - 12/8), 30 doanh nghiệp thực hiện chốt quyền cổ tức bằng tiền và cổ phiếu.

Gỗ Đức Thành (GDT) và Bất động sản Phát Đạt (PDR) cùng chốt quyền cổ tức bằng tiền cao nhất tuần, tỷ lệ 20%. Ở mức thấp hơn, Vận tải biển Sài Gòn (SGS) chốt quyền 18%, KIDO Group (KDC) chốt 16%.

Một số doanh nghiệp khác chốt quyền cổ tức tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu gồm Tập đoàn Hà Đô (HDG), Xây lắp Điện 1 (PC1).

Sau đây là thống kê chi tiết lịch chốt quyền cổ tức tuần này.

Theo Khổng Chiêm/Người Đồng Hành