Liên hệ quảng cáo: 0931 07 8886

Ông Lê Viết Hải và 10 người liên quan nhận thừa kế gần 3 triệu cổ phiếu HBC

02/08/2018 08:33 | Chứng khoán

Ông Lê Viết Hải và 10 người liên quan nhận thừa kế gần 3 triệu cổ phiếu HBC

Ông Lê Viết Hải có thể nâng sở hữu lên 17,6% vốn HBC. Một người anh khác của ông Hải là ông Lê Viết Hưng cũng nắm giữ 1,62% vốn.

Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã: HBC) được nhận thừa kế 270.000 cổ phiếu.

Sau khi thực hiện giao dịch, ông Hải dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu lên 17,6%, tương ứng hơn 34,34 triệu cổ phiếu.

Cùng với ông Hải, 10 người liên quan khác cũng được nhận thừa kế với số lượng tương ứng 270.000 cổ phiếu/người.

Các cá nhân này gồm bà Lê Thị Tịnh Thủy, Lê Thị Kim Thoa, ông Lê Viết Hà, Lê Viết Hào, Lê Viết Hưng, Lê Thị Anh Thư, Lê Thị Bích Chi, Lê Thị Cát Tường, Brander Thị Diệu Tịnh và Lê Thị Cẩm Tú.

Như vậy ông Lê Viết Hải cùng 10 người liên quan nhận thừa kế là gần 3 triệu cổ phần. Thời gian nhận từ ngày 7/8 đến ngày 5/9.

Theo Khổng Chiêm/Người Đồng Hành