Hotline và Quảng cáo: 0931 07 8886

PPI bị giữ nguyên diện kiểm soát, thị giá giảm gần 50%

30/08/2018 13:56 | Chứng khoán

PPI bị giữ nguyên diện kiểm soát, thị giá giảm gần 50%

Thị giá cổ phiếu PPI hiện chỉ ở vùng trên 1.000 đồng/cổ phiếu.

Hiện thị giá của PPI ở vùng 1.200 đồng/cổ phiếu, giảm gần 50% so với vùng giá hơn 2.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu năm nay.

Ngày 12/4/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) ra Quyết định số 130/QĐ-SGDHCM đưa cổ phiếu PPI của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương vào diện kiểm soát kể từ ngày 19/4/2018.

Lý do là lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm tài chính 2016 là âm 37,27 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm 13,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm tài chính 2017 là âm 84,66 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm 68,25 tỷ đồng căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất  đã kiểm toán năm 2016 và năm 2017.

Ngày 28/8/2018, CTCP Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2018, theo đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét là âm 19,86 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét tính đến ngày 30/6/2018 là âm 88,11 tỷ đồng.

HoSE tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu PPI do vẫn chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến bị tình trạng kiểm soát, việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu PPI sẽ căn cứ vào BCTC kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương.

Hiện thị giá của PPI ở vùng 1.200 đồng/cổ phiếu, giảm gần 50% so với vùng giá hơn 2.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu năm nay.

Theo DANH PHÚ/Bizlive.vn