Hotline và Quảng cáo: 0931 07 8886

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 11/8

10/08/2018 19:53 | Chứng khoán

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 11/8

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 11/8 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* HSG: Bà Hoàng Thị Xuân Hương, em gái ông Hoàng Đức Huy, Phó tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG – HOSE) đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu HSG. Tỷ lệ 1,3% từ ngày 15/8 đến 13/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, bà Hương chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu HSG nào.

* DCM: Ngày 22/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Phân bón dầu khí Cà Mau (DCM – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 23/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 9%, thanh toán bắt đầu từ ngày 12/9/2018.

* ANV: Ông Doãn Tới, Chủ tịch HĐQT CTCP Nam Việt (ANV – HOSE) đã mua vào 2 triệu cổ phiếu ANV từ ngày 10/7 đến 08/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Tới đã nâng sở hữu tại ANV lên hơn 58,9 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 47,11%.

* VIC: CTCP Tập đoàn Vingroup (VIC – HOSE) thống nhất chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trị giá 250 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 100%/vốn tại Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Vincom sang cho Công ty cổ phần Vinhomes.

* GMC: Ngày 21/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1/2018 của CTCP Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (GMC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 22/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 10/9/2018.

* GEX: CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital), cổ đông lớn của Tổng CTCP Thiết bị Điện – Gelex (GEX – HOSE) đã mua vào 1 triệu cổ phiếu GEX trong ngày 04/8. Qua đó, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại GEX lên hơn 27,23 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,04%.

* TLG: Ngày 30/8 tới, CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG – HOSE) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2017 và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng). Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 05/10/2018. Cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 10:3, tương đương TLG sẽ phát hành thêm hơn 15,16 triệu cổ phiếu mới.

* TMT: CTCP Chứng khoán Asean, cổ đông lớn của CTCP Ô tô TMT (TMT – HOSE) đã bán thoái vốn toàn bộ 4 triệu cổ phiếu TMT sở hữu, tỷ lệ 10,85%. Giao dịch đã được thực hiện trong ngày 03/8.

* CTF: Ông Ngô Công Minh, cổ đông lớn của CTCP City Auto (CTF – HOSE) đã bán thoái vốn toàn bộ hơn 2,01 triệu cổ phiếu CTF sở hữu, tỷ lệ 11,21%. Giao địch đã được thựn hiện trong ngày 06/8.

* SBT: Ông Trần Quốc Thảo, Phó tổng giám đốc CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (SBT – HOSE) đã mua vào 1 triệu cổ phiếu SBT từ ngày 06/8 đến 09/8 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Thảo đã nâng sở hữu tại SBT lên hơn 1,14 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,2%.

* BTT: Ngày 9/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2017 và đợt 1 năm 2018 của CTCP Thương mại Dịch vụ Bến Thành (BTT – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 10/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 17% (đợt 2/2017 là 7%, đợt 1/2018 là 10%). Thanh toán đợt 2/2017 từ ngày 12/10 /2018, thanh toán đợt 1/2018 từ ngày 7/12/2018.

* ITC: CTCP Đầu tư Toàn Việt, cổ đông của CTCP Đầu tư kinh doanh Nhà (ITC – HOSE) đã mua vào hơn 1,26 triệu cổ phiếu ITC trong ngày 07/8. Sau giao dịch, Toàn Việt đã nâng sở hữu tại ITC từ hơn 3,38 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,92% lên 4,65 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,77%, qua đó trở thành cổ đông lớn của ITC.

* TDT: Ngày 15/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Đầu tư và Phát triển TDT (TDT – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 16/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 12/9/2018.

Theo Lạc Nhạn/ Đầu tư chứng khoán