Hotline và Quảng cáo: 091 368 1886

TIX: Doanh thu giảm 80% do nguồn thu từ bất động sản giảm mạnh

16/05/2018 07:13 | Chứng khoán

TIX: Doanh thu giảm 80% do nguồn thu từ bất động sản giảm mạnh

Trong 6 tháng đầu năm tài chính 2017-2018, doanh thu từ kinh doanh bất động sản của TIX giảm tới 95% còn 18 tỷ đồng, khiến lợi nhuận trước thuế giảm một nửa chỉ còn 50 tỷ đồng.

Ngày 17/5/2018 sẽ là ngày giao dịch không hưởng quyền cổ phiếu TIX của CTCP Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và đầu tư Tân Bình để công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

Tại ĐHĐCĐ lần này, công ty sẽ trình cổ đông thông qua dự án Chung cư Bình Tân – Milky Way và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

TIX cũng vừa công bố báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của 6 tháng đầu năm tài chính kết thúc ngày 30/9/2018.

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 92 tỷ đồng, giảm 81% so với cùng kỳ năm trước là 502 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là doanh thu từ kinh doanh bất động sản kỳ này giảm mạnh, chỉ còn 18 tỷ đồng so với 437 tỷ đồng của kỳ trước. Doanh thu từ cung cấp dịch vụ tăng 13% lên 74 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 20 tỷ đồng, vẫn chủ yếu đến từ lãi tiền gửi là 13 tỷ đồng và cổ tức được chia 4,3 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp trong kỳ cũng giảm hơn một nửa còn 60,56 tỷ đồng so với 136,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tuy chi phí bán hàng có giảm 38% chỉ còn 20,2 tỷ đồng nhưng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh vẫn chỉ đạt 50,2 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận khác không đáng kể khiến lợi nhuận trước thuế chỉ ở mức 50,3 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ năm trước là 109 tỷ đồng.

Công ty đã dùng 63,6 tỷ đồng chia cổ tức cho các cổ đông, trong đó trích từ lợi nhuận năm nay là 39,6 tỷ đồng.

Theo đó, TIX sẽ chia 5% cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2017 và tạm ứng cổ tức 10% bằng tiền năm 2018. Tổng cộng là 15% cho 2 đợt.

Công ty có khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tới 42 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, phải thu các khách hàng khác ngoài các bên liên quan tới 38 tỷ đồng.

Hàng tồn kho trong kỳ giảm còn 96 tỷ đồng chủ yếu là chi phí sản xuất dở dang tới 92 tỷ đồng.

Một lợi thế rất đáng quan tâm của công ty là bất động sản đầu tư với nguyên giá 380 tỷ đồng đã hết khấu hao nhưng vẫn cho thuê mang về cho công ty 58 tỷ đồng.

Trong kỳ, công ty đã thoái vốn tại CTCP Dịch vụ Giáo dục Trí Đức bằng việc bán trên 139.000 cổ phần, giảm tỷ lệ nắm giữ còn gần 32% so với 37,5% trước đó.

Theo HOÀNG ANH/BizLive.vn