Hotline và Quảng cáo: 091 368 1886

Chứng khoán

Nếu đầu tư 100 triệu vào công ty của đại gia Lê Phước Vũ năm 2017, bạn đang lỗ nặng bao nhiêu?

Giả dụ bạn đầu tư 100 triệu vào Tập đoàn Hoa Sen của đại gia Lê Phước Vũ hồi năm 2017, thì tại thời điểm này, khoản đầu tư của bạn đang lỗ nặng.