Hotline và Quảng cáo: 0931 07 8886

Vượt 31% chỉ tiêu lợi nhuận năm, Nhà Thủ Đức tạm ứng 10% cổ tức bằng tiền cho cổ đông

20/02/2017 16:13 | Chứng khoán

Vượt 31% chỉ tiêu lợi nhuận năm, Nhà Thủ Đức tạm ứng 10% cổ tức bằng tiền cho cổ đông

- Cả năm 2016, Nhà Thủ Đức lãi sau thuế trên 105 tỷ đồng, tăng 130% so với lợi nhuận đạt được năm 2015.

 

Ngày 1/3 tới đây CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Mã chứng khoán TDH) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 10% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian chi trả vào 5/5/2017.


Đồng thời Nhà Thủ Đức cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 dự kiến diễn ra trong tháng 4 tới đây. Tại ĐHCĐ, Ban lãnh đạo công ty dự kiến trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. Đồng thời xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017 cùng các vấn đề khác…


Trên báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016 của Nhà Thủ Đức, doanh thu thuần cả năm đạt trên 1.060 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2015. Bên cạnh đó, giá vốn bỏ ra giảm mạnh nên lợi nhuận gộp thu về gần 215 tỷ đồng, tăng đến 68%.


Thêm vào đó, công ty tiết giảm tối đa chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp nên kết quả, cả năm 2016, Nhà Thủ Đức lãi trước thuế 131,66 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu về 105,4 tỷ đồng, tăng trưởng 130% so với năm 2015 và vượt 31% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.


Với kết quả đạt được, HĐQT Nhà Thủ Đức quyết định tạm ứng 10% cổ tức cho cổ đông tương ứng mức chi xấp xỉ 71 tỷ đồng. Như vậy, Nhà Thủ Đức đã tạm trích 67% tổng lợi nhuận sau thuế cả năm trả cổ tức cho cổ đông.

Theo Việt Anh
Trí Thức Trẻ


Link nguồn: http://ttvn.vn/kinh-doanh/vuot-31-chi-tieu-loi-nhuan-nam-nha-thu-duc-tam-ung-10-co-tuc-bang-tien-cho-co-dong-420172027854730.htm