Liên hệ quảng cáo: 0931 07 8886

Chuyển động doanh nghiệp

MiKGroup có tổng giám đốc mới

Tân Tổng Giám đốc của MIKGroup từng giữ các chức vụ lãnh đạo tại một số doanh nghiệp bất động sản lớn như Capital House, Nam Cường, Tân Hoàng Minh...