Liên hệ quảng cáo: 0931 07 8886

Chuyển động doanh nghiệp

Tình hình tài chính của Công ty Lạc Hồng vừa bị thanh tra "soi" hàng loạt dự án

Cuối năm 2017, Công ty CP đầu tư Lạc Hồng tiếp tục bị bảo hiểm xã hội Hà Nội "bêu tên" vì nợ 2.740 triệu đồng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của hàng trăm người lao động...