Hotline và Quảng cáo: 0931 07 8886

Chuyển động doanh nghiệp

Hải Phát Invest rót vốn “khủng” vào công ty môi giới bất động sản

Sau khi tăng vốn điều lệ, giá trị vốn góp của Hải Phát Invest tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát là 680 tỷ đồng, tương ứng với 68 triệu cổ phần.