Hotline và Quảng cáo: 091 368 1886

Vingroup công bố lợi nhuận năm 2017 đạt trên 9 nghìn tỷ, tăng mạnh so với năm 2016

11/04/2018 19:49 | Chuyển động doanh nghiệp

Vingroup công bố lợi nhuận năm 2017 đạt trên 9 nghìn tỷ, tăng mạnh so với năm 2016

Ngày 10/4 vừa qua, Tập đoàn Vingroup – CTCP đã công bố Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán với kết quả lợi nhuận sau thuế đạt 5.654 tỷ đồng, tăng trên 26% so với năm 2016.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017 mới được Tập đoàn Vingroup - CTCP (Mã CK: VIC) công bố, năm 2017 vừa qua, VIC có tổng doanh thu hợp nhất là 91.463 tỷ đồng, tăng 40,4% so với năm 2016.

Tuy nhiên, con số này giảm 1.111 tỷ đồng so với kết quả tại Báo cáo trước đó. Trong đó, mảng bán hàng và cung cấp dịch vụ ghi nhận 89.392 tỷ đồng, còn mảng hoạt động tài chính mang về 1.636 tỷ đồng.

Báo cáo cũng cho biết lợi nhuận trước thuế của Vingroup đạt 9.114 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 5.654 tỷ đồng, tăng lần lượt 35,3% và 26,8% so với năm 2016. Riêng lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 4.462 tỷ đồng, tăng 215 tỷ đồng so với số liệu trước kiểm toán.

Tính đến ngày 31/12/2017, VIC có tổng tài sản là 213.792 tỷ đồng, tăng 16,5%.


 

Theo Ánh Phượng

Báo Thời Đại