Liên hệ quảng cáo: 0931 07 8886

Vicostone lên kế hoạch tăng trưởng kinh doanh năm 2020

13/05/2020 13:49 | Doanh nghiệp

Vicostone lên kế hoạch tăng trưởng kinh doanh năm 2020

Dù đưa ra hai kịch bản lạc quan và thận trọng cho kế hoạch kinh doanh năm nay nhưng doanh thu và lợi nhuận của Vicostone vẫn tăng trưởng so với năm 2019.

Công ty cổ phần Vicostone (Mã: VCS) vừa công bố biên bản họp Hội đồng quản trị về phê duyệt kịch bản sản xuất kinh doanh năm 2020 trình đại hội cổ đông.

Sau khi đánh giá những tác động của đại dịch Covid-19 tới nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng Vicostone đã thống nhất điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 với hai kịch bản lạc quan và thận trọng.

Nguồn: VCS

Với kịch bản lạc quan, Vicostone đặt mục tiêu 6.654 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, 1.980 tỷ đồng lãi trước thuế; đều tăng gần 20% so với năm 2019.

Nguồn: VCS

Trong điều kiện  các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội tác động theo chiều hướng không thuận lợi với hoạt động kinh doanh của Vicostone, doanh nghiệp đưa ra mục tiêu doanh thu hợp nhất 5.632 tỷ đồng, lãi trước thuế 1.669 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ so với năm 2019.

Trước đó CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A (Phenikaa Group) – công ty mẹ nắm hơn 84% vốn của Vicostone đã tạm dừng sản xuất với toàn bộ đơn vị trực thuộc từ ngày 6 – 15/4 nhằm giảm bớt sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Doanh thu của Vicostone - Top 4 nhà sản xuất đá thạch anh trên thế giới, chủ yếu đến từ hoạt động xuất khẩu đá Vicostone trong đó tập trung vào các thị trường chính bao gồm Bắc Mỹ, Úc và châu Âu. Doanh thu từ các thị trường này chiếm tỷ trọng lên tới 98% tổng doanh thu xuất khẩu của doanh nghiệp trong giai đoạn 2014 - 2019.

Tuy nhiên Vicostone nhận định tình hình đại dịch có thể làm giảm nhu cầu cải tạo và tu sửa nhà và xây dựng khu dân cư mới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tăng trưởng của ngành xây dựng nói chung và ngành sản xuất đá thạch anh nhân tạo nói riêng.

Nguy cơ giảm nhu cầu sử dụng đối với đá thạch anh nhân tạo có thể sẽ dẫn đến sự cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà sản xuất, trong đó có Vicostone, đặc biệt tại các thị trường trọng yếu làm ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

Quý I Vicostone đạt 1.368 tỷ đồng doanh thu thuần, 304 tỷ đồng lãi sau thuế; tăng lần lượt 21% và 17% so với cùng kỳ năm 2019.

 

Theo Hoàng Kiều/Doanh Nghiệp Việt Nam

 

 

Link nguồn: https://doanhnghiepvn.vn/doanh-nghiep/vicostone-len-ke-hoach-tang-truong-kinh-doanh-nam-2020/20200513114602409