Liên hệ quảng cáo: 0931 07 8886

Rút khỏi KienLongBank, 'bầu' Thắng làm ăn ra sao?

13/05/2019 20:05 | Doanh nhân

Rút khỏi KienLongBank, 'bầu' Thắng làm ăn ra sao?

Biểu đồ tình hình kinh doanh của CTCP Đồng Tâm trong 4 năm gần đây, ĐVT: Tỷ đồng

Công ty CP Đồng Tâm của ông Võ Quốc Thắng (bầu Thắng) mới đây vừa công bố BCTC hợp nhất năm 2018.

Theo đó, doanh thu thuần của công ty đạt 2.309 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với năm trước, vượt 10% so với kế hoạch đề ra trong năm.

Tuy nhiên, công ty liên kết đã đem về cho công ty khoản lỗ lên đến hơn 31 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 9,6 tỷ đồng.  Đặc biệt, kỳ này ghi nhận sự tăng lên khá lớn của các khoản chi phí; trong đó, chi phí thuế TNDN tăng 66 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng 9 tỷ đồng, chi phí khác tăng 38 tỷ đồng. Những điều này dẫn đến lãi sau thuế của công ty giảm 18% so với năm 2017 chỉ còn 191,2 tỷ đồng, đồng thời vượt 6,3% so với chỉ tiêu đề ra đầu năm.

Tính đến ngày 31/12/2018, tổng tài sản của công ty đạt 4.141 tỷ đồng, giảm 2,9% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 54,5%, chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn 1.192 tỷ đồng. Tài sản dài hạn đạt 1.880 tỷ đồng, bao gồm: tài sản cố định 774 tỷ đồng, đầu tư tài chính dài hạn 657 tỷ đồng, các khoản phải thu dài hạn 216,7 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán công ty hiện có 2.766 tỷ đồng tiền nợ phải trả, trong đó khoản vay tài chính lên tới 943 tỷ đồng.

Nguồn vốn sở hữu của công ty hiện đạt 1.374 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, vốn góp chủ sở hữu vẫn giữ nguyên giống năm 2017, đạt 680,7 tỷ đồng và dự kiến sẽ tiếp tục giữ nguyên trong năm 2019.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của KienLongBank vào hồi tháng 4 năm ngoái, ông Võ Quốc Thắng đã rút khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT của ngân hàng này sau khi hết nhiệm kỳ. Mặc dù rời ghế nóng ngân hàng và không tham gia HĐQT nhiệm kỳ mới, nhưng bầu Thắng vẫn đang làm cố vấn cho KienLongBank.

Ở một diễn biến khác, ông Võ Quốc Thắng hiện là chủ tịch của Công ty CP Đồng Tâm và là một trong ba cổ đông lớn nắm trên 5% vốn của công ty này.

Cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của CTCP Đồng Tâm tính đến ngày 31/12/2018

Cụ thể, ông Võ Quốc Thắng nắm gần 47,4% cổ phần Đồng Tâm, tương đương sở hữu hơn 32,2 triệu cổ phần; các cổ đông còn lại liên quan đến ông là anh ruột ông Thắng - ông Võ Văn Khuyến, sở hữu hơn 9,8 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ 14,5%; ngoài ra, vợ ông Thắng là bà Nguyễn Thị Thu Hồng cũng nắm gần 4,9 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ gần 7,2%.

Tính ra, số lượng cổ phần của 3 cổ đông này đạt hơn 68 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 69,10%.

Mới đây, Đồng Tâm Group cũng vừa tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019 với kế hoạch doanh thu đạt 2.450 tỷ đồng và chỉ tiêu lợi nhuận đạt 200 tỷ đồng. Ngoài ra, đại hội cũng thông qua mức chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2019 sẽ không quá 1,2 tỷ/năm và dự kiến chia cổ tức với tỷ lệ 12%.

Cùng với đó, công ty sẽ tiếp tục triển khai và hoàn thiện các dự án bất động sản lớn như dự án Cảng quốc tế Long An và dự án khu công nghiệp Long An. Hai dự án này đều được dự kiến hoàn thành trong quý 4/2019.

Theo KHÁNH AN/ Nhadautu.vn