Liên hệ quảng cáo: 0931 07 8886

Doanh nhân

Đại gia Alphanam giải thể công ty, lui về ở ẩn giao quyền cho con

Sau gần 5 năm rời sàn chính thức, Alphanam tiếp tục triển khai bước tiếp theo của giai đoạn cuối quá trình tái cấu trúc bằng việc thông qua nghị quyết về việc giải thể doanh nghiệp