Hotline và Quảng cáo: 091 368 1886

Dự án - Quy Hoạch

Đà Nẵng sẽ có trường đua ngựa 200 triệu USD?

Trong 16 dự án trọng điểm mà Đà Nẵng đang đàm phán, xúc tiến đầu tư trong năm 2019, đáng chú ý là dự án Trường đua ngựa và Trung tâm huấn luyện, đào tạo và nhân giống ngựa trị giá 200 triệu USD.