Quảng Nam: Tháo gỡ vướng mắc cho dự án khu nghỉ dưỡng 4 tỷ USD của VinaCapital

Trước những khó khăn, vướng mắc đang tồn tại ở Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đưa ra hàng loạt chỉ đạo nhằm tháo gỡ cho khu nghỉ dưỡng có tổng vốn đầu tư 4 tỷ USD của VinaCapital.

Phối cảnh một tiểu khu của dự án  
Phối cảnh một tiểu khu của dự án  

Từ đầu năm 2021 đến nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An và đầu tư xây dựng các khu tái định cư phải tạm dừng. Tại cuộc họp giải quyết các tồn tại trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An của VinaCapital, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang.

Theo đó, tại văn bản ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có ý kiến thống nhất chủ trương cho phép Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam tiếp tục chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng của dự án theo các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 21/5/2021.

Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An có trách nhiệm xem xét hồ sơ và bố trí đủ nguồn vốn cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam để chi trả theo các phương án đã được phê duyệt và tổ chức tiếp nhận bàn giao tối đa phần diện tích đã giải phóng mặt bằng cho chủ đầu tư dự án quản lý, xây dựng các hạng mục công trình theo quy hoạch.

Đồng thời, có trách nhiệm phối hợp với UBND các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình rà soát, kiểm tra, giám sát, xử lý để người dân không được tái lấn chiếm phần diện tích đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng. Lập thủ tục đăng ký bổ sung kế hoạch sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, gửi Sở TNMT kiểm tra, tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để có cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án.

Riêng Sở Xây dựng được giao chủ trì rà soát lại hồ sơ quy hoạch và cơ sở pháp lý của việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư xây dựng 3 khu tái định cư: Duy Hải giai đoạn 2, Duy Hải giai đoạn 3 và phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 15/6/2021 để xem xét, giải quyết việc dừng hoặc gia hạn thời gian thực hiện dự án.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 10/5, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh uỷ việc căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An; trong đó có nội dung cho phép kinh doanhnhà ở để trình Thủ tướng Chính phủ cho chuyển Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An thành Khu đô thị nghỉ dưỡng Nam Hội An phù hợp với Quy hoạch đô thị Duy Hải - Duy Nghĩa.

Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An có diện tích 985,6 ha, thuộc địa phận ba xã: Duy Hải, Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên) và Bình Dương (huyện Thăng Bình). Chủ đầu tư là Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An (thuộc Tập đoàn VinaCapital).

Dự án được chia thành 7 giai đoạn với tổng vốn đầu tư 4 tỷ USD. Trong đó, giai đoạn 1 dự án được phát triển trên diện tích 163 ha với mức đầu tư 500 triệu USD gồm các hạng mục: Sân golf 18 lỗ có tiêu chuẩn thi đấu quốc tế, khu nghỉ dưỡng 1.000 phòng, casino đã đi vào hoạt động.

Thu Nga

Theo Doanh nghiệp Việt Nam