Hotline và Quảng cáo: 0931 07 8886

Tin tức, bài viết mới nhất về: LÊ MINH HƯNG

  • Chủ đầu tư sống dựa vốn vay ngân hàng sẽ... khó sống

    Chủ đầu tư sống dựa vốn vay ngân hàng sẽ... khó sống

    - Năm 2018, ngành ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng ở mức 17%. Để hoàn thành kế hoạch này, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) kiểm soát chặt tốc độ tăng trưởng tín dụng theo đúng chỉ tiêu được giao, phù hợp với các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, trong đó ưu tiên hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.