Hotline và Quảng cáo: 091 368 1886

Tin tức, bài viết mới nhất về: PAP

  • Siêu dự án 19.000 tỷ đồng và sự thoái lui của PVN

    Siêu dự án 19.000 tỷ đồng và sự thoái lui của PVN

    - Ngày 16/1/2017, Công ty CP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (PAP) đã tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 với sự tham gia của 15 cổ đông và đại diện cổ đông nắm giữ 88,6 triệu CP (tương đương 98,46% CP có quyền biểu quyết).