Liên hệ quảng cáo: 0931 07 8886

Tài Chính & Bất Động Sản

NHNN hạ lãi suất điều hành lần thứ ba trong năm

Lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm... được điều chỉnh giảm 50 điểm cơ bản từ ngày 1/10. Lãi suất tối đa với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng giảm từ 4,25%/năm xuống 4%/năm.