Liên hệ quảng cáo: 0931 07 8886

Chị gái Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình quên không báo cáo mua 4.000 cổ phiếu HBC

12/08/2019 12:00 | Tài Chính & Bất Động Sản

Chị gái Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình quên không báo cáo mua 4.000 cổ phiếu HBC

Diễn biến giá cổ phiếu HBC ba tháng nay (Nguồn: VNDirect)

Trước và sau khi thực hiện giao dịch, bà Lê Thị Kim Thoa - chị gái ông Lê Viết Hải không hề báo cáo HOSE về việc mua 4.000 cổ phiếu HBC vào ngày 22/7. Cho tới tận ngày 09/8, bà Thoa mới có văn bản giải trình.

Bà Lê Thị Kim Thoa, chị gái ông Lê Viết Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (Mã: HBC) vừa công bố thông tin đã mua 4.000 cổ phiếu HBC qua giao dịch khớp lệnh ngày 22/7.

Sau giao dịch, bà Thoa đã nâng sở hữu tại Hòa Bình lên 287.500 cổ phiếu, tỷ lệ 0,12%. Tuy nhiên, trước khi thực hiện giao dịch tối thiểu 3 ngày, bà Thoa – người liên quan đến người nội bộ của Tập đoàn - không hề không bố thông tin về kế hoạch mua cũng như báo cáo trong thời hạn 3 ngày kể từ lúc hoàn tất giao dịch cho Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).


Theo văn bản giải trình ngày 09/8, bà Thoa cho biết do không am hiểu về luật cũng như tuổi đã cao nên bà đã quên không thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật. Theo đó, bà Thoa đã vi phạm quy định công bố thông tin và sẽ sớm nhận được quyết định xử phạt của UBCKNN.

Kết phiên 9/8, cổ phiếu HBC chốt ở 14.000 đồng/cp và đã giảm khoảng 20% trong ba tháng nay. Tổng giá trị vốn hóa thị trường của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình khoảng 3.232 tỷ đồng.

Điều 28. Công bố thông tin về giao dịch của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ - Thông tư 155/2015/TT-BTC

1.Trước ngày thực hiện giao dịch tối thiểu là 3 ngày làm việc, người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của các đối tượng này phải công bố thông tin và báo cáo cho UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán (đối với cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ đại chúng), công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, quyền mua trái phiếu chuyển đổi của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng hoặc chứng chỉ quỹ, quyền mua chứng chỉ quỹ của quỹ đại chúng, kể cả trường hợp chuyển nhượng không thông qua hệ thống giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán.

Thời hạn thực hiện giao dịch không được quá 30 ngàykể từ ngày đăng ký thực hiện giao dịch và chỉ được bắt đầu tiến hành phiên giao dịch đầu tiên sau 24 giờ kể từ khi có công bố thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán.

Người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của các đối tượng này không được đồng thời đăng ký mua và bán cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, quyền mua trái phiếu chuyển đổi của công ty đại chúng hoặc chứng chỉ quỹ, quyền mua chứng chỉ quỹ của quỹ đại chúng trong cùng một đợt đăng ký và phải thực hiện giao dịch theo đúng thời gian và khối lượng đã đăng ký.

2.Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất giao dịch(trường hợp giao dịch kết thúc trước thời hạn đăng ký) hoặc kết thúc thời hạn dự kiến giao dịch, người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ quỹ đại chúng và người có liên quan của các đối tượng này phải báo cáo cho UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán (đối với cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ đại chúng) và công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ về kết quả giao dịch đồng thời giải trình nguyên nhân không thực hiện được giao dịch hoặc không thực hiện hết khối lượng đăng ký (nếu có).

Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ chỉ được đăng ký và thực hiện giao dịch tiếp theo khi đã báo cáo kết thúc đợt giao dịch trước đó.

 

Theo Hoàng Kiều/Doanh Nghiệp Việt Nam