Liên hệ quảng cáo: 0931 07 8886

Cổ phiếu FLC Faros bị bán tháo, lao dốc thảm hại?

27/01/2020 20:26 | Tài Chính & Bất Động Sản

Cổ phiếu FLC Faros bị bán tháo, lao dốc thảm hại?

Lãi ròng của ROS giảm 4% so với năm 2018 về mức 178 tỷ đồng.

Chỉ hoàn thành gần 56% kế hoạch lợi nhuận

CTCP Xây dựng FLC Faros (HoSE: ROS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2019.

Theo đó, FLC Faros đạt doanh thu thuần 1.326 tỷ đồng trong kỳ, giảm 7% so với quý 4/2018. Do giá vốn hàng bán giảm 12%, chiếm 1.154 tỷ đồng nên Công ty vẫn báo lãi gộp tăng 53%, đạt 172 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính của FLC Faros giảm hơn 7%, bên cạnh đó chi phí bán hàng tăng đột biến nên lãi ròng trong quý 4/2019 của Công ty chỉ tăng 10%, ghi nhận 101 tỷ đồng.

Như vậy trong năm 2019, FLC Faros báo doanh thu thuần 4.840 tỷ đồng, tăng 40% nhưng lãi ròng lại giảm 4% so với năm 2018 về mức 178 tỷ đồng.

Nguyên nhân giảm lãi có thể do các chi phí của Công ty tăng mạnh so năm trước như chi phí tài chính tăng 21%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 24% và chi phí bán hàng tăng đột biến gấp 24 lần.

Năm 2019, Đại hội đồng cổ đông của FLC Faros đề ra mục tiêu tổng doanh thu 4.000 tỷ đồng (bao gồm doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính, thu nhập khác), kế hoạch lãi sau thuế 320 tỷ đồng.

Thực tế, FLC Faros vượt xa mục tiêu doanh thu nhưng chỉ hoàn thành gần 56% kế hoạch lợi nhuận.

Hàng tồn kho và khoản phải thu ngắn hạn lớn

Tại ngày cuối năm 2019, FLC Faros ghi nhận tổng tài sản đạt 10.649 tỷ đồng, xấp xỉ so hồi đầu năm. Khoản phải thu ngắn hạn của Công ty lên tới 5.147 tỷ đồng, chiến gần 50% tổng tài sản. Khoản mục lớn tiếp theo trong cơ cấu tài sản của FLC Faros là hàng tồn kho với 2.565 tỷ đồng, chiếm 24% tổng tài sản.

Nợ phải trả của Công ty ghi nhận 4.608 tỷ đồng, giảm nhẹ so hồi đầu năm, trong đó khoản vay nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 42%, chiếm 1.468 tỷ đồng, khoản vay nợ tài chính dài hạn gấp 7 lần so đầu năm lên hơn 191 tỷ đồng.

Còn trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ROS của FLC Faros đóng cửa phiên giao dịch cuối năm tại giá 10.300 đồng/cổ phiếu, giảm 67% trong năm Kỷ Hợi.

Kể từ cuối tháng 12/2019, cổ phiếu ROS liên tục bị bán tháo, đẩy giá cổ phiếu lao dốc. Trong 20 phiên giao dịch cuối năm, cổ phiếu ROS giảm giá tới 15 phiên, trong đó 12 phiên là giảm sàn.

Trong cơ cấu cổ đông của FLC Faros, ông Trịnh Văn Quyết là người sở hữu nhiều nhất khi đang nắm giữ 291 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị khoảng 3.000 tỷ đồng. Tổng cộng, tài sản ông Quyết trên sàn chứng khoán hiện chỉ còn 3.600 tỷ đồng, giảm khoảng 12.000 tỷ đồng so với năm trước.

 

Theo Mộc Diệp (T.H)/ Sở hữu trí tuệ

 

Link gốc: https://sohuutritue.net.vn/co-phieu-flc-faros-bi-ban-thao-lao-doc-tham-hai-d69321.html