Liên hệ quảng cáo: 0931 07 8886

Công ty Phú Tài (PTB) đưa ra kế hoạch lãi trước thuế năm 2020 đạt 600 tỷ đồng

17/01/2020 21:43 | Tài Chính & Bất Động Sản

Công ty Phú Tài (PTB) đưa ra kế hoạch lãi trước thuế năm 2020 đạt 600 tỷ đồng

Ngày 16/01/2020 vừa qua, HĐQT CTCP Phú Tài (HOSE: PTB) thông qua Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Ngày 16/01/2020 vừa qua, HĐQT CTCP Phú Tài (HOSE: PTB) thông qua Nghị quyết về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, trong đó PTB đưa ra kế hoạch lãi trước thuế năm 2020 đạt 600 tỷ đồng.

Ngày 16/01/2020 vừa qua, HĐQT CTCP Phú Tài (HOSE: PTB) thông qua Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Trong đó, PTB đưa ra kế hoạch lãi trước thuế năm 2020 đạt 600 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu hợp nhất thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2019 đạt 3.909 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ và mới thực hiện được 67% kế hoạch doanh thu đặt ra cho cả năm. Trước đó doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm đạt 2.576 tỷ đồng, tương ứng riêng quý 3 doanh thu Phú Tài đạt 1.332 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh cả năm 2019, Phú Tài ghi nhận doanh thu và lãi trước thuế hợp nhất đạt hơn 2,926 tỷ đồng và gần 476 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và 12% so với năm 2018. Theo như kết quả trên, PTB đã thực hiện được 93% kế hoạch doanh thu và 116% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2019.

Trong dó, doanh thu tăng mạnh nhất ở ngành ô tô với mức tăng 26% so với năm ngoái, đạt gần 1,947 tỷ đồng.

Trong năm 2020, PTB đề ra kế hoạch chỉ tiêu doanh thu hợp nhất đạt 6,400 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với kết quả năm ngoái và lãi trước thuế đạt 600 tỷ đồng, tăng 26% so với thực hiện năm 2019.

Trên thị trường, cổ phiếu PTB hiện giao dịch quanh mức 67.500 đồng/cổ phiếu (Giá kết thúc phiên ngày 16/01/2020.

 

Theo Mai Huơng(T/H)/Sở hữu Trí tuệ

 

Link nguồn: https://sohuutritue.net.vn/cong-ty-phu-tai-ptb-dua-ra-ke-hoach-lai-truoc-thue-nam-2020-dat-600-ty-dong-d69046.html