Liên hệ quảng cáo: 0931 07 8886

[Infographic] Khác biệt giữa cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi

22/07/2019 01:25 | Tài Chính & Bất Động Sản

[Infographic] Khác biệt giữa cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi

Cùng là cổ phiếu do một tổ chức phát hành nhưng cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi có những nét riêng biệt.

Là một nhà đầu tư, điều quan trọng là phải biết nhiều về thị trường chứng khoán bao gồm hiểu biết về sự khác biệt giữa các loại chứng khoán.

Nhà đầu tư có thể nắm bắt tốt về cổ phiếu là gì, nhưng nhiều người không biết rằng có nhiều hơn một loại cổ phiếu trên thị trường.

Trên thực tế có hai loại cổ phiếu chính là cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi.

 

Theo Bình An - Liên Hương/Người Đồng Hành