Hotline và Quảng cáo: 0931 07 8886

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 25/2 – 1/3

26/02/2019 08:29 | Tài Chính & Bất Động Sản

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 25/2 – 1/3

Danh sách các doanh nghiệp chốt quyền cổ tức

Nhiều doanh nghiệp sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức trong tuần này.

Trong tuần 25/2 – 1/3, 12 doanh nghiệp thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhằm thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền.

26/2 là ngày GDKHQ đối với cổ đông của CTCP Cơ Điện Lạnh (REE) và CTCP Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công (TCM) để nhận cổ tức tỷ lệ 18% và 5%.

REE sẽ thanh toán cổ tức vào ngày 5/4/2019 và ước tính cần chi trả 558 tỷ đồng cho đợt cổ tức. TCM sẽ trả cổ tức vào ngày 19/3, với tổng số tiền khoảng 27 tỷ đồng.

27/2 là ngày GDKHQ đối với cổ phiếu của 6 doanh nghiệp gồm: Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (DPM), CTCP Đá Núi Nhỏ (NNC), CTCP Phát triển điện nông thôn Trà Vinh (DTV), CTCP Constrexim số 8 (CX8), CTCP Dịch vụ Sân bay (ASG), CTCP Đầu tư phát triển công nghiệp thương mại Củ Chi (CCI).

28/2 là ngày GDKHQ đối với 3 cổ phiếu của CTCP Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội (EID), CTCP Tư vấn đầu tư và xây dựng Giao thông vận tải (TVG) và CTCP Xây dựng và Đầu tư Visicons (VC6).

Theo Lê Hải/Người Đồng Hành