Liên hệ quảng cáo: 0931 07 8886

PVX: Cổ phiếu 'lau sàn' chưa tới... 1.000 đồng

10/02/2020 13:56 | Tài Chính & Bất Động Sản

PVX: Cổ phiếu 'lau sàn' chưa tới... 1.000 đồng

Ngày 10/2, cổ phiếu PVX giao dịch ở mức 0.900 đồng/cp

Ngày 10/2, cổ phiếu PVX giao dịch ở mức 0.900 đồng/cp, giảm 19% so với đầu năm. Mặc dù vậy, cổ phiếu PVX đầu năm 2020 cũng chỉ ở mức 1.100 đồng/cp.

Cổ phiếu chưa tới... 1.000 đồng

Hiện tại, giá cổ phiếu Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (HNX: PVX) đang mất kiểm soát khi liên tục lao dốc và giảm 94% kể từ khi niêm yết vào ngày 19/08/2009, hiện giao dịch tại mốc 1.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày 10/2, cổ phiếu PVX giao dịch ở mức 0.900 đồng/cp, giảm 19% so với đầu năm. Mặc dù vậy, cổ phiếu PVX đầu năm 2020 cũng chỉ ở mức 1.100 đồng/cp.

Vốn hóa doanh nghiệp ở mức chỉ 440 tỷ đồng dù vốn điều lệ là 4.000 tỷ đồng.

Đối diện việc cổ phiếu bị hủy niêm yết

Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (HNX: PVX) vừa công bố doanh thu quý IV/2019 giảm mạnh 71% so với cùng kỳ năm 2018, còn 316 tỷ đồng. Giá vốn giảm ít hơn 64% khiến lỗ gộp tăng lên 148 tỷ đồng.

Quý 4/2019, PVX báo lỗ sau thuế gần 165 tỷ đồng và lỗ ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ nằm ở mức hơn 81 tỷ đồng. Dù vậy, khoản lỗ ròng này chỉ bằng khoảng một nửa con số thua lỗ mà doanh nghiệp ghi nhận cùng kỳ năm trước.

Kết thúc năm 2019, PVX ghi nhận doanh thu 1.939 tỷ đồng, giảm 42%. Lỗ ròng là 198 tỷ đồng, giảm 24%. Như vậy, công ty hoàn thành 60,5% kế hoạch doanh thu, PVX không đặt kế hoạch lợi nhuận năm. Hiện tại, lỗ lũy kế doanh nghiệp là 3.887 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ là 4.000 tỷ đồng.

Tổng thể cả năm 2019, Công ty đạt doanh thu thuần gần 1,939 tỷ đồng và lỗ ròng hơn 198 tỷ đồng, trong khi năm trước các con số này lần lượt là 3,345 tỷ đồng doanh thu và lỗ gần 261 tỷ đồng.

Được biết hai năm liền trước, doanh nghiệp này cũng đã thua lỗ liên tiếp. PVX lỗ là 416 tỷ đồng vào năm 2017 và 414 tỷ đồng vào năm 2018. Cùng với năm 2019, công ty có 3 năm lợi nhuận sau thuế âm. Nếu báo cáo kiểm toán không thay đổi về kết quả lợi nhuận ròng, doanh nghiệp phải hủy niêm yết theo Nghị định 58/2012.

Trước đây, PVX cũng từng liên tiếp thua lỗ lớn vào năm 2012 và 2013 nhưng vẫn kịp thoát cửa hủy niêm yết phút chót.

Tính đến ngày 31/12/2019, nợ phải trả là 8.473 tỷ đồng, tương đương 85% nguồn vốn. Công ty phải trả người bán là công ty mẹ PVC gần 2.497 tỷ đồng và nợ vay tài chính là 1.621 tỷ đồng, giảm nhẹ đầu kỳ.

Tổng tài sản công ty là 9.983 tỷ đồng, chủ yếu thuộc hàng tồn kho. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng chiếm phần lớn với các khoản tiền chủ yếu từ công ty mẹ PVC. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 863 tỷ đồng vào đầu năm còn 362 tỷ đồng vào cuối kỳ.

 

Theo Mai Hương(T/H)/Sở hữu Trí tuệ

 

Link nguồn: https://sohuutritue.net.vn/pvx-co-phieu-lau-san-chua-toi-1000-dong-d69938.html