Liên hệ quảng cáo: 0931 07 8886

Thoái vốn là gì? Các lý do doanh nghiệp thoái vốn

11/11/2019 15:12 | Tài Chính & Bất Động Sản

Thoái vốn là gì? Các lý do doanh nghiệp thoái vốn

Thoái vốn (disinvestment) là sự giảm sút khối lượng tư bản của một nước phát sinh khi đầu tư mới không đủ để bù đắp khấu hao/ tiêu hao tư bản.

Thoái vốn là gì?

Theo Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân, Thoái vốn (disinvestment) là sự giảm sút khối lượng tư bản của một nước phát sinh khi đầu tư mới không đủ để bù đắp khấu hao/ tiêu hao tư bản, tức có một phần tư bản mất đi do bị hao mòn.

Thoái vốn là hành động của một tổ chức hoặc chính phủ bán hoặc thanh lý tài sản hoặc công ty con. Ngoài việc bán tài sản, thoái vốn cũng đề cập đến việc giảm chi phí vốn, có thể tạo điều kiện phân bổ lại nguồn lực cho các khu vực sản xuất hiệu quả hơn trong một tổ chức hoặc dự án do chính phủ tài trợ.

Bất kể hành động giảm vốn là để thoái vốn hay giảm kinh phí, mục tiêu chính là vẫn tối đa hóa lợi tức đầu tư (ROI) trên các chi phí liên quan đến hàng hóa vốn, lao động và cơ sở hạ tầng.

Vì sao các công ty thực hiện thoái vốn?

Theo Vnbiz, động lực để các công ty thực hiện thoái vốn bao gồm:

Một công ty có thể thoái vốn (bán) các doanh nghiệp không phải là một phần của hoạt động cốt lõi để có thể tập trung vào những gì nó hoạt động tốt nhất.

Việc thoái vốn tạo ra nguồn vốn cho công ty vì họ đang bán một trong những doanh nghiệp của mình để đổi lấy tiền mặt.

Tổng giá trị thanh lý tài sản cá nhân của một công ty vượt quá giá trị thị trường của tài sản kết hợp của công ty. Điều này khuyến khích các công ty bán bớt những gì sẽ có giá trị hơn khi thanh lý so với khi được giữ lại.

Thoái vốn một phần của một công ty có thể tăng cường sự ổn định.

Thoái vốn một phần của công ty có thể loại bỏ một bộ phận hoạt động kém hoặc thậm chí không thành công.

Cơ quan quản lý có thể yêu cầu thoái vốn, ví dụ để tạo ra sự cạnh tranh.

Áp lực từ các cổ đông vì lý do xã hội.

Mục tiêu thoái vốn

Thoái vốn cho mục tiêu tài chính

Thoái vốn cho mục tiêu tài chính liên quan đến việc một công ty bán tài sản của mình để cải thiện giá trị và đạt được hiệu quả cao hơn. Nhiều công ty sử dụng thoái vốn để bán hết tài sản ngoại vi cho phép đội ngũ quản lý của họ lấy lại sự tập trung tốt hơn vào hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Tiền thu được từ việc thoái vốn thường được sử dụng để trả nợ, chi tiêu vốn, vốn lưu động hoặc trả cổ tức đặc biệt cho các cổ đông của công ty.

Thoái vốn cho mục tiêu xã hội

Thoái vốn cũng có thể diễn ra cho mục tiêu xã hội, ví dụ như:

Thoái vốn nhiên liệu hóa thạch để đáp ứng với sự nóng lên toàn cầu , được điều phối bởi NGO 350.org (từ những năm 2010)

Thoái vốn ngành công nghiệp thuốc lá , được điều phối bởi các danh mục đầu tư không thuốc lá của NGO (từ những năm 2000).

 

Theo Mai Hương/Sở Hữu Trí Tuệ

Link nguồn: https://sohuutritue.net.vn/thoai-von-la-gi-cac-ly-do-doanh-nghiep-thoai-von-d63943.html