Hotline và Quảng cáo: 0931 07 8886

Nhiều 'đổ vỡ' tài chính nếu Usilk City không thể hoàn thiện (Kỳ 6)

30/07/2018 16:50 | Thị trường

Nhiều 'đổ vỡ' tài chính nếu Usilk City không thể hoàn thiện (Kỳ 6)

Kết quả thanh tra toàn diện dự án Usilk City.

Căn cứ vào phương án kinh doanh từ năm 2009 cho đến 31/3/2016, SĐTL đã ký 1931 hợp đồng bán nhà với các khách hàng, tổng số tiền phải thu theo các hợp đồng là 5.180.064.908.281 đồng.

Như đã thông tin trong Chủ đầu tư Usilk City chưa đủ năng lực đầu tư dự án (Kỳ 5) , Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử xin tiếp tục thông tin đến bạn đọc về kết quả thanh tra toàn diện dự án Usilk City của Thanh tra thành phố Hà Nội.

Có thể thấy rõ tại thời điểm 31/12/2007, vốn chủ sở hữu của Sông Đà Thăng Long (SĐTL) là 144,602 tỷ đồng, bằng 1,54% tổng mức đầu tư của dự án (tổng mức đầu tư của dự án là 9.408 tỷ đồng).

Với nguồn vốn ít ỏi như vậy, có thể thấy rõ SĐTL không đảm bảo theo Nghị định 153/2007/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản.

Cũng bắt nguồn từ nguồn vốn thấp của CĐT SĐTL, dư luận cho rằng việc triển khai một “đại dự án” như Usilk City là hoàn toàn bất hợp lý. Vậy SĐTL lấy tiền ở đâu ra để đảm bảo việc dự án được thi công đúng với tiến độ như đã cam kết với khách hàng?

Theo kết luận của Thanh tra thành phố Hà Nội, để thực hiện đầu tư dự án, SĐTL đã huy động tiền từ các nguồn vốn như tiền thu từ các khách hàng ký hợp đồng vay vốn, hợp đồng bán nhà; tiền vay của các tổ chức tín dụng; tiền huy động từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Thu tiền từ các hợp đồng vay vốn có cam kết được quyền mua căn hộ

Từ năm 2008 cho đến 31/3/2016, Công ty CP Sông Đà Nha Trang (là công ty thành viên của SĐTL) đã ký hợp đồng vay vốn với 1679 khách hàng. Trong thời gian này, một số khách hàng đã thanh lý hợp đồng vay vốn và chuyển sang ký hợp đồng mua nhà với SĐTL.

Đến thời điểm 31/3/2016, còn 103 hợp đồng vay vốn ký với khách hàng chưa thanh lý. Số tiền vay vốn của 103 hợp đồng trên là 104.706.207.777 đồng.

Thu tiền từ các hợp đồng bán nhà:

Căn cứ vào phương án kinh doanh từ năm 2009 cho đến 31/3/2016, SĐTL đã ký 1931 hợp đồng bán nhà với các khách hàng, tổng số tiền phải thu theo các hợp đồng là 5.180.064.908.281 đồng. Số tiền thực tế đã thu các hợp đồng là 3.544.781.238.781 đồng.

Qua kiểm tra, Thanh tra thành phố thấy đã có 335 hợp đồng bán nhà hình thành trong tương lai tại các toà 104, 105, 106, 107, 108 (đến nay chưa bàn giao nhà cho khách hàng), nhưng SĐTL đã thu tiền của khách hàng trên 70% giá trị hợp đồng. Việc làm trên đã vi phạm khoản 1, điều 39 Luật nhà ở năm 2005.

Thu tiền từ các hợp đồng bán sàn thương mại:

Từ năm 2010 đến 2016, SĐTL đã ký 135 hợp đồng bán diện tích sàn thương mại thể hiện vị trí và diện tích, số tiền đã thu của các hợp đồng là 211.251.983.540 đồng. Ký 40 hợp đồng đặt cọc mua sàn thương mại nhưng chưa thể hiện vị trí, diện tích tại các toà từ 101 – 108 (mua căn hộ được hưởng ưu tiên khuyến mại sàn thương mại), thu 8.030.000.000 đồng.

Có 13 khách hàng nộp tiền mua diện tích sàn thương mại nhưng chưa vào hợp đồng với số tiền đã thu là 13.162.500.000 đồng. Tổng số tiền thu từ hợp đồng mua bán, đặt cọc sàn thương mại là 232.444.483.540 đồng.


Một góc Usilk City vào thời điểm tháng 3/2016 (Ảnh: BĐD khách hàng).
 

SĐTL nhận tiền từ các công ty thông qua các Hợp đồng hợp tác đầu tư:

SĐTL và Công ty CP Sông Đà Nha Trang (SĐNT_ đã ký Hợp đồng hợp tác đầu tư số 91/2008/HĐCT-CT-KTKH&ĐT ngày 16/10/2008 và một số phụ lục hợp đồng về việc đầu tư xây dựng chung cư CT2 (toà 105) của dự án Usilk City. Theo thoả thuận, SĐNT được quyền huy động vốn hợp pháp để đầu tư xây dựng.

Tính đến thời điểm thanh tra, SĐTL đã thu của SĐNT số tiền 47.471.000.000 đồng nhưng chưa thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư nêu trên.

Ngày 18/3/2010, SĐTL đã ký với Công ty CP Sông Đà Việt Hà (SĐVH) hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh số 6B/2010/HĐ-SĐTL-SĐVH về việc hợp tác đầu tư và kinh doanh toà nhà CT2-105. SĐTL đã thu của SĐVH số tiền 45.886.691.324 đồng.

Ngày 31/10/2015, SĐTL và SĐVH ký biên bản thanh lý hợp đồng này. Trong biên bản thanh lý, SĐTL cam kết thanh toán trả SĐVH số tiền là 45.886.691.324 đồng.

Ngày 4/5/2011, SĐTL ký hợp đồng số 31/2011/HĐHTĐT-KD/SĐTL-TV với Công ty CP Đầu tư và xây dựng Tân Việt về hợp tác đầu tư xây dựng hoàn chỉnh và kinh doanh toà 109-CT4. Tổng mức đầu tư là 250 tỷ đồng, trong đó SĐTL góp 135 tỷ đồng, Tân Việt góp 115 tỷ đồng. Theo đó, Tân Việt đã chuyển cho SĐTL số tiền là 113.500.000.000 đồng.

Như vậy có thể thấy, số tiền mà SĐTL huy động từ việc thu tiền từ các hợp đồng vay vốn, hợp đồng bán nhà, hợp đồng bán sàn thương mại và từ các hợp đồng hợp tác đầu tư là vô cùng lớn. Đó là chưa kể nguồn vốn từ việc SĐTL ký các hợp đồng tín dụng với các ngân hàng để vay vốn, vay vốn các công ty và phát hành trái phiếu doanh nghiệp,...

Nếu Usilk City không được tiếp tục thực hiện hoặc lâm vào thế “đường cùng” thì kéo theo đó sẽ là sự đổ bể của một số tiền vô cùng lớn, kéo theo sau đó là những nợ nần, mất tiền của hàng trăm khách hàng mua nhà cũng như các doanh nghiệp có liên quan.

Nhằm rộng đường dư luận, PV đã liên hệ tìm hiểu những thông tin liên quan tới sự trì trệ tại dự án Usilk City và ghi nhận phương án "giải cứu" tình thế của CĐT, nhưng cho đến lúc này SĐTL vẫn chỉ đưa ra một sự im lặng kéo dài.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc trong kỳ tiếp theo.

 

Theo Hoàng Minh Đạo / Môi trường & Đô thị