Liên hệ quảng cáo: 0931 07 8886

Tiến độ dự án

Bất thường dự án Apec Diamond Park Lạng Sơn của IDJ

Đại diện chủ đầu tư Apec Diamond Park Lạng Sơn thừa nhận thi công chưa có giấy phép là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện.