Hotline và Quảng cáo: 091 368 1886

Tiến độ dự án

Những dự án BT ở Hà Nội bây giờ ra sao?

Sau nhiều năm triển khai, nhiều dự án đổi đất lấy hạ tầng (BT) đã làm cho bộ mặt thành phố Hà Nội thay đổi rất tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn đó những dự án chậm tiến độ, thậm chí là đội vốn.