Hotline và Quảng cáo: 0931 07 8886

[Infographic] 12 dấu hiệu bạn đang quản lý tiền bạc đúng cách

14/07/2018 20:55 | Tiền tệ

[Infographic] 12 dấu hiệu bạn đang quản lý tiền bạc đúng cách

Hiểu rõ về thu nhập và chi tiêu là bước đầu tiên giúp bạn quản lý tài chính một cách hiệu quả.

 

Theo Linh Lam-BI/Người Đồng Hành