Liên hệ quảng cáo: 0931 07 8886

Tin tức

Thị trường BĐS phải thay đổi để thích nghi với trạng thái “bình thường mới”

Làn sóng dịch chuyển, mở rộng sản xuất của NĐT nước ngoài mở ra cơ hội lớn cho BĐS công nghiệp Việt Nam. Trạng thái bình thường mới bức tranh BĐS sẽ thay đổi theo chiều hướng nào?