Liên hệ quảng cáo: 0931 07 8886

Tin tức

Khánh Hòa lý giải việc dự án lấn biển Vịnh Nha Trang

UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng, các dự án lấn biển Vịnh Nha Trang có quyết định đầu tư trước khi Luật TNMT Biển và Hải đảo có hiệu lực.