Liên hệ quảng cáo: 0931 07 8886

4 nhóm doanh nghiệp ở Hà Nội thưởng Tết Âm lịch tăng hay giảm so với năm trước?

07/01/2020 13:51 | Tin tức

4 nhóm doanh nghiệp ở Hà Nội thưởng Tết Âm lịch tăng hay giảm so với năm trước?

Ảnh minh họa

Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, tiền lương người lao động trên địa bàn thành phố được hưởng trong năm 2019 tăng hơn khoảng 11% so với 2018.

Tiền lương bình quân khối doanh nghiệp FDI cao nhất năm 2019

Cụ thể, tiền lương bình quân năm 2019 của khối doanh nghiệp FDI là 6,3 triệu đồng/người/tháng tăng 7,7% so với năm trước. Trong đó, mức tiền lương cao nhất là 250 triệu đồng/người/tháng và thấp nhất là hơn 4,4 triệu đồng/người/tháng.

Đối với công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước: tiền lương bình quân đạt 5,9 triệu đồng/người/tháng tăng 11,5%. Trong đó, mức cao nhất khoảng 186 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất là 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Đối với khối doanh nghiệp dân doanh, tiền lương bình quân đạt gần 6 triệu đồng/người/tháng tăng 12,6 % so với năm trước. Trong đó mức cao nhất là 200 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất gần 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Còn đối với loại hình công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tiền lương bình quân năm đạt hơn 5,8 triệu đồng/người/tháng tăng 11,4% so với năm trước. Trong đó, mức tiền lương cao nhất là 45 triệu đồng/người/tháng và thấp nhất khoảng 4,4 triệu đồng/người/tháng.

Kết quả thống kê của Cục Quan hệ lao động và Tiền lương (Bộ LĐTB-XH) từ gần 25 nghìn doanh nghiệp (tương ứng với 3,155 triệu lao động, chiếm khoảng 12,8% tổng số lao động làm công hưởng lương trên cả nước) cho thấy, năm 2019, tiền lương bình quân chung ước đạt 7,8 triệu đồng/tháng, tăng 6,8% so với năm 2018.

Trong đó, công ty TNHH một thành viên 100% vốn Nhà nước 10,5 triệu đồng/tháng, tăng 10,5% so với năm 2018. Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước 9,1 triệu đồng/tháng, tăng 13,8% so với năm 2018.

Doanh nghiệp dân doanh 6,9 triệu đồng/tháng, tăng 1,5% so với năm 2018; Doanh nghiệp FDI 7,5 triệu đồng/tháng, tăng 2,7% so với năm 2018.

Thưởng Tết nhóm doanh nghiệp dân doanh 420 triệu đồng/người

Cũng theo khảo sát của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, trong số 6.183 doanh nghiệp gửi báo cáo, nhóm doanh nghiệp dân doanh đã dẫn đầu về mức thưởng cho người lao động với con số 420 triệu đồng.

Theo đó, khối doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng Tết Canh Tý bình quân là 4.400.000 đồng/người, tăng 4,7% với năm trước.

Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 420 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 680 nghìn đồng/người.

Đối với thưởng Tết dương lịch năm 2020, mức thưởng bình quân của nhóm là 750.000 đồng/người, tăng 13,6% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 39,518 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400 nghìn đồng/người.

Tiếp sau là khối doanh nghiệp FDI với mức thưởng Tết cao nhất là 325 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 750 nghìn đồng/người. Mức thưởng Tết Canh Tý bình quân của nhóm doanh nghiệp này là 4,950 triệu đồng/người, tăng 3,1% với năm trước.

Đối với thưởng Tết dương lịch năm 2020, mức thưởng bình quân của nhóm là 780 nghìn đồng/người, tăng 13 % so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 70 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 315 nghìn đồng/người.

Xếp cuối cùng là nhóm các công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước với mức thưởng Tết Canh tý cao nhất là 32 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 700 nghìn đồng/người. Mức thưởng Tết Canh Tý bình quân của nhóm là 4,1 triệu đồng/người, tăng 2,5% so với năm trước.

Đối với thưởng Tết dương lịch năm 2020, mức thưởng bình quân của nhóm là 650 nghìn đồng/người, tăng 4,8% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 15 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400 nghìn đồng/người.

So với mức thưởng Tết Kỷ Hợi (2019) tại Hà Nội, vị trí số 1 được thống kê đã hoán đổi. Nếu như năm 2018, mức thưởng cao nhất trong Tết Kỷ Hợi thuộc về khối doanh nghiệp FDI với số tiền là 396,1 triệu đồng/người. Trong năm nay, mức thưởng Tết Canh tý cao nhất thuộc về nhóm doanh nghiệp dân doanh với con số 420 triệu đồng/người.

Tuy nhiên, điểm chung nhất trong các báo cáo thưởng Tết của 4 nhóm doanh nghiệp là mức thưởng Tết âm lịch bình quân đều tăng so với năm trước, từ 2,5 tới 5,3 %.

 

Theo T.Hường/Sở hữu Trí tuệ

 

Link nguồn: https://sohuutritue.net.vn/4-nhom-doanh-nghiep-o-ha-noi-thuong-tet-am-lich-tang-hay-giam-so-voi-nam-truoc-d68475.html