Hotline và Quảng cáo: 0931 07 8886

Công bố quyết định thanh tra toàn diện Tập đoàn Lã Vọng

03/08/2018 16:00 | Tin tức

Công bố quyết định thanh tra toàn diện Tập đoàn Lã Vọng

Ngày 3/8/2018, Tại trụ sở TTCP, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra toàn diện các dự án của Tập đoàn Lã Vọng và các đơn vị thành viên trên địa bàn Hà Nội.

Theo Quyết định số 687/QĐ-TTCP ngày 27/7/2018 của Tổng Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra toàn diện các dự án của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lã Vọng (Tập đoàn Lã Vọng) và các đơn vị thành viên trên địa bàn Hà Nội trong việc chấp hành các quy định của pháp luật theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 5387/VPCP-V.I ngày 07/06/2018 của Văn Phòng Chính phủ,

Thời gian thanh tra 70 ngày làm việc thực tế. Đoàn thanh tra iên do ông Nguyễn Đức Hải, Cục trưởng Cục I- Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Cũng tại Quyết định số 694/QĐ-TTCP ngày 31/7/2018, Tổ giám sát Đoàn thanh tra tại Cty Lã Vọng theo Quyết định số 687/QĐ-TTCP có hai thành viên do ông Dương Văn Phấn, Thanh tra viên cao cấp, Phó Vụ trưởng, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra làm Tổ trưởng.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh nhấn mạnh: Đây là cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và diễn ra trong bối cảnh có nhiều dư luận xung quanh các dự án. Chính vì thế, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra đúng nội dung, khách quan, đúng pháp luật và thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Tổng Thanh tra đề nghị, các đơn vị, cá nhân là đối tượng được thanh tra phải thực hiện các yêu cầu về việc cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho đoàn thanh tra; UBND TP Hà Nội cũng như các đơn vị có liên quan phân công đầu mối bố trí thời gian, sắp xếp lịch làm việc với đoàn, tạo mọi điều kiện để đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất. Đối với đoàn thanh tra, Phó Tổng Thanh tra yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc quy chế của đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra, thực hiện đảm bảo theo kế hoạch được duyệt.

Như Nhadautu.vn đã thông tin, Tập đoàn Lã Vọng đã công bố nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, ông Lê Văn Vọng không còn là Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật cho Tập đoàn Lã Vọng. Thay cho vị trí của ông Vọng là ông Đỗ Minh Đàm – chức vụ Tổng giám đốc sẽ là người đại diện pháp luật cho Tập đoàn Lã Vọng.

Theo đăng ký kinh doanh mới nhất của Tập đoàn Lã Vọng không thể hiện phần vốn góp của 3 cổ đông sáng lập gồm ông Lê Văn Vọng, ông Lê Văn Hải và bà Đặng Thị Như Trang. Vẫn chưa có thông tin chính thức về việc các cổ đông này thoái vốn.

Trong khi đó, ông Lê Văn Vọng mới thành lập một công ty Tài chính có trụ sở trùng với Tập đoàn Lã Vọng cũng như các đơn vị thành viên khác.

Theo THỦY TIÊN/ Nhà đầu tư