Liên hệ quảng cáo: 0931 07 8886

Hoài Đức có thể lên quận vào năm 2020

19/03/2018 13:05 | Tin tức

Hoài Đức có thể lên quận vào năm 2020

- Đó là nội dung được bàn thảo tại phiên họp thường kỳ tháng 3 của UBDN TP. Hà Nội. Hiện Hà Nội đang triển khai Đề án đầu tư, xây dựng huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020.

 

 

Lãnh đạo Thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì và phối hợp với huyện, các sở, ngành liên quan nhằm đẩy mạnh thực hiện triển khai đề án. Trong đó, công việc quan trọng nhất là phải xây dựng được quy hoạch kiến trúc tổng thể cho huyện Hoài Đức khi thành quận trong tương lai.

Cơ sở thực hiện được quy hoạch này là phải đánh giá được thực trạng hiện tại của huyện và xác định được những tiêu chí để xây dựng Hoài Đức thành quận. Phương án thuê tư vấn nước ngoài xây dựng quy hoạch cho Hoài Đức cũng được cân nhắc.


Theo Đức Thành
Báo Đầu tư Bất động sản