[Infographic] Các “ông lớn” đã kiến nghị gì tại Hội nghị tín dụng về bất động sản? - Ảnh 1

An Nhiên

Theo Kinh doanh và Phát triển