Tin dự án

Lâm Đồng yêu cầu chủ đầu tư ‘siêu dự án’ hơn 25.000 tỷ Sài Gòn – Đại Ninh chuẩn bị vốn và cam kết không chuyển nhượng dự án

Lâm Đồng yêu cầu chủ đầu tư ‘siêu dự án’ hơn 25.000 tỷ Sài Gòn – Đại Ninh chuẩn bị vốn và cam kết không chuyển nhượng dự án

Mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng đã văn bản phúc đáp văn bản số 28/CV-SGĐN ngày 28/8/2021 và số 139/CV-SGĐN ngày 13/9/2021 của Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Sài Gòn Đại Ninh). Theo đó Sở đề nghị Sài Gòn Đại Ninh tích cực phối hợp với các sở ban ngành, địa phương để đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh.