Tin dự án

Long Giang Land muốn khởi công dự án Rivera Park Mũi Né, nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính sau 14 năm giao đất?

Long Giang Land muốn khởi công dự án Rivera Park Mũi Né, nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính sau 14 năm giao đất?

UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp chủ đầu tư vi phạm chậm nộp tiền thuê đất. Trong đó, dự án Rivera Park Mũi Né được giao đất từ năm 2007 nhưng đến nay vẫn chưa có hồ sơ thuê đất, được xem là điển hình cần phải chấn chỉnh, xử lý, thậm chí có nguy cơ chấm dứt hoạt động nếu cố tình vi phạm.