Tin dự án

Thị trường

Khó khăn vẫn đang “đeo bám” thị trường bất động sản

Khó khăn vẫn đang “đeo bám” thị trường bất động sản

Mặc dù không thể phủ nhận những nỗ lực rất lớn của Chính phủ và các bộ ngành nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Tuy nhiên, thực tế cho thấy những khó khăn của thị trường vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Doanh nghiệp

Hạ tầng - Quy Hoạch

Tài Chính