Tin dự án

Thị trường

Thị trường bất động sản liệu đã thực sự "thoát đáy"?

Thị trường bất động sản liệu đã thực sự "thoát đáy"?

Mặc dù thực tế thị trường bất động sản đang còn trong giai đoạn khó khăn, có thể nói là giai đoạn "đáy" của thị trường. Tuy nhiên, sau giai đoạn "đáy", thị trường bất động sản có cơ hội chuyển mình, chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng mới.

Doanh nghiệp

Hạ tầng - Quy Hoạch

Tài Chính