[Infographic] Những dự án cao tốc nghìn tỷ nào sẽ được khởi công trong năm 2024? - Ảnh 1

An Nhiên

Theo Chất lượng và Cuộc sống