Cùng điểm qua các dự án hạ tầng giao thông được khởi công trong năm 2023 dưới đây:

Inforgraphic: Điểm danh các tuyến đường hạ tầng – Giao thông được khởi công năm 2023 - Ảnh 1

Hà Thu

Theo Chất lượng và Cuộc sống