KienlongBank: Bật đà tăng trưởng sau bước chuyển mình chiến lược - Ảnh 1

 

 

 

 

An Nhiên

Theo Chất lượng và Cuộc sống