Thời điểm giữa tháng 1/2024, Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024 đã chính thức được Quốc hội khóa XV biểu quyết thông qua. Đáng cjus ý, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 252 Luật Đất đai 2024 chính thức đề xuất luật này có hiệu lực từ ngày 1/7 (thay vì từ ngày 1/1/2025).

[Infographic] Đánh giá tác động của Luật đất đai 2024 đến thị trường bất động sản - Ảnh 1

An Nhiên

Theo Chất lượng và cuộc sống